Make your own free website on Tripod.com

Dili ni

Ug dili pud

Samot na nga dili ni

Pero i-click lang ning naa sa ubos...